Финансов анализ за приключване на проект “Изграждане на лъчетерапевтичен комплекс към Специализирана болница за активно лечение по онкология – Хасково ЕООД, гр. Хасково

Проект Details

    Възложител:

    Община Хасково