Услуги с предмет: „Експерти за подпомагане на проект: “Българо-Гръцко партньорство чрез подпомагане, услуги и решения за насърчаване на открит регионален екип”

Проект Details

    Възложител:

    Регионално сдружение на общините Марица