Управление на проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от “ВиК” Русе ООД“

Проект Details

    Поръчител:

    ВиК ООД, гр. Русе