Управление на проектни предложения на община Пловдив, финансирани със средства от ОПРР 2014-2020, включени в инвестиционната програма на общината, в рамките на предвидения гарантиран бюджет

Проект Details

    Възложител:

    Община Пловдив