Управление и изпълнение на малка грантова схема в рамките на Резултат 4 “Специфични предизвикателства за здравето на ромското население” на Програма БГ 07 “Инициативи за обществено здраве, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.

Проект Details

    Възложител:

    Министерство на здравеопазването