“Укрепване на капацитета и подобряване ефикасността ва работата на УО на ОП “Техническа помощ“, във връзка с проект №0037-УО-1.4″Подпомагане на функциите на УО на ОП “Техническа помощ” в процеса на изпълнение и наблюдение на програмата.

Проект Details

    Възложител:

    Министерски съвет