Техническа помощ за подпомагане на ЗИП при управление и изпълнение на проект “Интегрирано управление на водите на територията на гр. Бяла, обл. Русе – Етап І”

Проект Details

    Възложител:

    Община Бяла