Техническа помощ за подкрепа на програмата за трансгранично сътрудничество между България и Гърция по проект BG2006/018-387.04.01.01

Проект Details

    Възложител:

    Министерство на регионалното развитие и благоустройството