Разработване на финансов анализ на чувствителността и оценка на риска и икономически анализ, с цел кандидатстване за съфинансиране от Европейската инвестиционна банка за обекти от Програма за изграждане и рехабилитация на транспортната инфраструктура на Столична община за периода 2013-2016 г.

Проект Details

    Възложител:

    Столична община