Разработване на финансов анализ на чувствителността и оценка на риска и икономически анализ във връзка с доставка и монтаж на система за управление на трафика – гр. София, с цел кандидатстване за финансиране от Европейската инвестиционна банка

Проект Details

    Възложител:

    Столична община