„Разработване на стратегически документи на община Пловдив за програмен период 2021-2027г.“

„Разработване на стратегически документи на община Пловдив за програмен период 2021-2027г.“


Проект Details

    Възложител:

    Община Пловдив