„Разработване на стратегически документи на Община Перник за програмен период 2021 – 2027 г.“

Проект Details

    Поръчител:

    Община Перник