„Разработване на стратегически документи на Община Перник за програмен период 2021 – 2027 г.“

„Разработване на стратегически документи на Община Перник за програмен период 2021 – 2027 г.“


Проект Details

    Възложител:

    Община Перник