„Разработване на стратегически документ – План за интегрирано развитие на Община Петрич за програмен период 2021 – 2027 г.“

Проект Details

    Поръчител:

    Община Петрич