„Разработване на методология и инструментариум за провеждането на качествено и количествено изследване за оценка на интеграцията на имигрантите в Бургаския регион“

Проект Details

    Поръчител:

    Община Поморие