„Разработване на методология за ограничен достъп на моторни превозни средства на територията на Столична община – зониране, моделиране и данни. Изготвяне на Бяла книга с резултатите“

„Разработване на методология за ограничен достъп на моторни превозни средства на територията на Столична община – зониране, моделиране и данни. Изготвяне на Бяла книга с резултатите“


Проект Details

    Възложител:

    Столична община