„Разработване на комуникационна стратегия за подготовката и изпълнение на План за интегрирано развитие и определяне на зони за прилагане на интегриран подход за програмен период 2021 – 2027 г. в община Стрелча“

Проект Details

    Възложител:

    Община Стрелча