Разработване на комуникационна стратегия за подготовка и изпълнение на Плана за интегрирано развитие и определяне на зони за прилагане на интегриран подход за програмен период 2021-2021г. в община Поморие

Проект Details

    Възложител:

    Община Поморие