Разработване на интернет страница на Бизнес инкубатор – Бургас, материали и инструменти за виртуално консултиране и обучение; Подстраници на фирмите-ползватели и модули за инкубиране; Разработка на платформа за обучение и консултиране; Създаване виртуален бизнес инкубатор

Проект Details

    Възложител:

    ДЗЗД Бизнес инкубатор - Бургас