Разработване на документи за институционализиране на технологичен парк на територията на Община Бургас по проект “Партньорство за създаване на научно-технологични паркове в Източна Европа, финансиран по Програма за европейско териториално сътрудничество INTEREG ІVС, мини програма за предприемачество и иновации за малки и средни предприятия SMART+

Проект Details

    Възложител:

    Община Бургас