Разработване на документация за открита процедура с четири обособени позиции за провеждане на обществена поръчка за строителство и строителен надзор за следните обекти :1.Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на Детска ясла №12. 2.Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на Детска ясла №13. 3.Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на Спортно училище – Сливен. 4.Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на Хуманитарна гимназия – Сливен.

Проект Details

    Възложител:

    Община Сливен