Работен проект за проект: „Преустройство и смяна на предназначението на съществуваща сграда в Център за обучение – “Зелен център – природата за нас и ние за природата” в УПИ 1,кз.30,пл.№144,с.Аврен,общ.Крумовград,финансиран по ОП ТГС България-Гърция 2007-2013

Проект Details

    Възложител:

    Община Крумовград