Проучване и разработване на схеми и/или условия в съответствие с режима на държавни помощи в областта на културата и спорта за нуждите на община Русе

Проект Details

    Поръчител:

    Община Русе