Провеждане на обучения на експертите ангажирани с управлението на проекти, финансирани със средства от ЕС в Община Каварна

Провеждане на обучения на експертите ангажирани с управлението на проекти, финансирани със средства от ЕС в Община Каварна


Проект Details

    Възложител:

    Община Каварна