Предоставяне на услуги за изготвяне на онлайн платформа за обучение и разработване на интерактивни модули за обучение и информация, финансирано по проект “Насърчаване на социално-икономическата активност на имигранти от трети страни на територията на Югоизточен регион

Проект Details

    Възложител:

    Сдружение на общините от югоизточен регион