„Предоставяне на консултантски услуги на община Велико Търново за прилагане на законодателството в областта на държавните помощи“,

Проект Details

    Поръчител:

    Община Велико Търново