Предоставяне на консултантски услуги за подготовка и законосъобразно изпълнение на проект “Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на гр. София

Проект Details

    Възложител:

    Столична Община