Предоставяне на консултантски услуги по проект “Основен ремонт на уличната мрежа в гр. Елхово” финансиран по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места” от програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г

Проект Details

    Възложител:

    Община Елхово