Предоставяне на консултантски услуги на община Варна за прилагане на законодателството в областта на държавните помощи

Проект Details

    Поръчител:

    Община Варна