Подпомагане управлението на проект „Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище Поморие – II етап“

Проект Details

    Възложител:

    Община Поморие