Подпомагане управлението на проект „Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище Поморие – II етап“

Подпомагане управлението на проект „Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище Поморие – II етап“


Проект Details

    Възложител:

    Община Поморие