Подготовка на тръжна документация за кандидатстване по обществени поръчки за ОУП Царево, ОУП Червен бряг, ЦДГ Червен бряг”

Подготовка на тръжна документация за кандидатстване по обществени поръчки за ОУП Царево, ОУП Червен бряг, ЦДГ Червен бряг”


Проект Details

    Възложител:

    ВАМОС ООД