Подготовка на пилотен проект на ПЧП-Изграждане на плувен и спортен комплекс “Славейков” и стъпки за прилагането му

Подготовка на пилотен проект на ПЧП-Изграждане на плувен и спортен комплекс “Славейков” и стъпки за прилагането му


Проект Details

    Възложител:

    Община Бургас