Подготовка на пилотен проект на ПЧП-Изграждане на плувен и спортен комплекс “Славейков” и стъпки за прилагането му

Проект Details

    Поръчител:

    Община Бургас