Подготовка на Заявление за потвърждаване на субсидия по членове 39-41 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 и Анализи разход.ползи в част финансов анализ, анализ на чувствителността и анализ на риска за проект “Интегрирана система за анализ и оценка на трафика по автомагистрали и І-ви клас пътища на територията на Република България, които са част от ТЕН-Т мрежите”

Проект Details

    Възложител:

    Агенция Пътна инфраструктура