Пазарно проучване, директно набиране и подбор на потенциални експерти, необходими за работа по проект: „Подкрепа от ЕС на митническата и данъчна администрация в Косово”

Пазарно проучване, директно набиране и подбор на потенциални експерти, необходими за работа по проект: „Подкрепа от ЕС на митническата и данъчна администрация в Косово”


Проект Details

    Възложител:

    Глобъл-Нет Солюшънс ЕООД