Осигуряване на подкрепа и съдействие във връзка с организация и управление на инвестиционен проект “Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на гр. Троян”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОПОС 2007-D122, съфинансирана от КФ на ЕС

Проект Details

    Възложител:

    Община Троян