Осигуряване на подкрепа за организацията и управлението на проект техническа помощ за „Изграждане на съоръжение за компостиране и предварително третиране на отпадъци, закриване и рекултивиране на общинска депо в местността „Ракида“, община Чепеларе, област Смолян

Проект Details

    Възложител:

    Община Чепеларе