Осигуряване на експертни и технически услуги за Звено за управление на проект „Изграждане на система зa регионално управление на отпадъците в регион Бургас

Проект Details

    Поръчител:

    Община Бургас