Осигуряване на експертни и технически услуги за Звено за управление на проект „Изграждане на система зa регионално управление на отпадъците в регион Бургас

Осигуряване на експертни и технически услуги за Звено за управление на проект „Изграждане на система зa регионално управление на отпадъците в регион Бургас


Проект Details

    Възложител:

    Община Бургас