Наемане на консултант за изготвяне на проект на Средносрочна рамкова програма на дейности по ОП “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020г.

Проект Details

    Поръчител:

    Министерство на туризма