Консултиране, свързано с отчитане на дейностите по проект „Реконструкция/рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения –агломерации с. Лопушна, с. Медовец” и „Рехабилитация на общински път SHU1137/II-73/ Веселиново – Граница общ.(Смядово-Дългопол)-Поляците- Партизани /III-7301/ в частта от с. Партизани до с. Лопушна”, вкл. комплектоване на пакета от документи към заявката за плащане

Проект Details

    Възложител:

    Община Дългопол