Консултантски услуги, свързани с управлението на проект “Реконструкция и изграждане на спортни съоръжения с цел създаване на общински център за спорт, младежки дейности и отдих в с. Аспарухово, община Дългопол, и правни услуги за изготвяне на тръжни документации за изпълнение на дейностите по проекта”

Проект Details

    Възложител:

    Община Дългопол