Консултантски услуги, свързани с изпълнение и отчитане на дейностите по проект “Реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа на с. Петърница, общ. Долни Дъбник

Проект Details

    Възложител:

    Община Долни Дъбник