Консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по проект „Строителство и реконструкция на общински път VAR 3194/III-2083, Дългопол-Цонево/-Сава-Красимир-/III-208/ и път от общински път VAR 3194/III-2083, Дългопол-Цонево/-Сава-Красимир-/III-208 /до общински път VAR 1191/III-208, Комунари-Добромир/-Аспарухово”

Проект Details

    Възложител:

    Община Дългопол