Консултантски услуги по изпълнение и отчитане на дейностите по проект “Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище – гр. Поморие, чрез Звено за изпълнение на проекта (ЗИП)

Проект Details

    Възложител:

    Община Поморие