Консултантски услуги за управление и отчитане на три проекта, финансирани по “ПРСР”, за периода 2007-20113, Обособена позиция № 1 Консултантски услуги по еправалние и отчитане на проект “Рехабилитация и модернизация на спортен комплекс “Черноморец” в гр. Бяла, съгласно договор № 03/321/01287

Проект Details

    Възложител:

    Община Бяла