Консултантски услуги за управление и отчитане на дейностите по проект: “Реконструкция и рехабилитация на техническата инфраструктура на община Лесичово” по Договор № 13/321/01289 от 27.11.2012, финансиран по ПРСР, за периода 2007-2013

Проект Details

    Възложител:

    Община Лесичово