Консултантски услуги за управление и отчитане на три проекта, финансирани по “ПРСР”, за периода 2007-20113, Обособена позиция № 3 Консултации за управление на проект “Културен център – град Бяла”, съгласно договор № 03/321/01364

Проект Details

    Възложител:

    Община Бяла