Консултантски услуги за управление и отчитане на три проекта, финансирани по “ПРСР”, за периода 2007-20113, Обособена позиция № 2 Консултантски услуги по време на изпълнение и отчитане на проект “Подобряване средата на живот на населението чрез изграждане на улици в квартал “Бяла-Изток”, град Бяла, ул. “Хан Аспарух”, ул. “Петър І”, ул. “Хан Омуртаг”, ул. “Княз Борис І”, “Брегова”, и ул. “Хан Тервел”, град Бяла, общ. Бяла, обл. Варна, съгласно договор № 03/322/00760

Проект Details

    Възложител:

    Община Бяла