Консултантски услуги за подготовка на формуляр за кандидатстване на Глобъл-Нет Солюшънс ЕООД по процедура за подбор на проектиBG161PO003-2.1.12 “покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията” по ОП “РКБИ” 2007-2013 г

Проект Details

    Възложител:

    Глобъл-Нет Солюшънс ЕООД