Консултантски услуги за външна техническа помощ за управление на проект “Подобряване екологичното състояние на Община Бяла чрез изграждане и реконструкция на инженерната ВиК инфраструктура на град Бяла, ЗВКО “Чайка” и местност “Глико”

Проект Details

    Възложител:

    Община Бяла