Консултантска помощ при разработването на проект “Инвестиране в здравето и благосъстоянието на младите хора в региона ТГС” на Община Банско по приоритетна ос1:Качество на живот, Област на интервенция1.3:Сътрудничество и работа в мрежа по проблеми в здравната и социалната сфера, по Програмата за европейско териториално сътрудничество България-Гърция 2007-2013 г.

Проект Details

    Възложител:

    Община Банско