Изследване и анализ на конкурентоспособността и иновациите в областите Хасково, Кърджали, Смолян и Благоевград

Проект Details

    Възложител:

    Регионално сдружение на общините "Марица"